ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ


Ολα τα κόλπα που θα χρειαστούμε μαζεμένα σε 40 σελίδες!!!

  • ΠΩΣ; 1 (ιδιότητες  δυνάμεων, ριζών,.....,τριώνυμο)       
  • ΠΩΣ 2 (τριγωνομετρία,πολυώνυμα,εκθετική,λογαριθμική,ρίζες, απλές εξισώσεις)   
  • ΠΩΣ; 3 (εξισώσεις 2ου βαθμου, απόλυτα, ανισώσεις 2ου βαθμού)  
  • ΠΩΣ; 4  (ανισώσεις 2ου βαθμού, κλασματικές ανισώσεις) 
  • ΠΩΣ; 5  ( κλασματικές ανισώσεις, εξισώσεις με ρίζες, συστήματα, εκθετικες-λογαριθμικες)      
  • ΠΩΣ; 6  (διανύσματα, ευθεία)    
  • ΠΩΣ; 7   (κύκλος-κωνικές τομές)