ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
1α-ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ       1β ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1-ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ          ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 22/10

2- ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ       3-ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 2-ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ
ΕΥΘΕΙΑ         1-ΕΥΘΕΙΑ
2-ΕΥΘΕΙΑ      3 -ΕΥΘΕΙΑ
ΤΡΙΓ/ΡΙΑ-ΠΟΛ/ΜΑ
ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 1 
4- ΕΥΘΕΙΑ     5-ΕΥΘΕΙΑ        
6-ΕΥΘΕΙΑ      7-ΕΥΘΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ 2      ΓΕΝΙΚΟ 3
ΓΕΝΙΚΟ 4
ΕΥΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ
ΕΥΘΕΙΑ-ΚΥΚΛΟΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΗ
ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 2
              
ΓΕΝΙΚΟ 1

ΓΕΝΙΚΟ 2

ΓΕΝΙΚΟ 3

ΓΕΝΙΚΟ 5

ΓΕΝΙΚΟ 6