ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                              
1-ΜΑΙΟΣ 2-ΜΑΙΟΣ                          7-ΜΑΙΟΣ
3-ΜΑΙΟΣ 4-ΜΑΙΟΣ
5-ΜΑΙΟΣ 6-ΜΑΙΟΣ          
ΑΛΓΕΒΡΑ
1-ΜΑΙΟΣ 2-ΜΑΙΟΣ
3-ΜΑΙΟΣ 4-ΜΑΙΟΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1-ΜΑΙΟΣ 2-ΜΑΙΟΣ
3-ΜΑΙΟΣ 4-ΜΑΙΟΣ